പെട്രോൾ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഐഎം കരിമ്പുഴ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതത്വത്തിൽ ബഹുജന ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു.

25-06-2020 - 08:23 pm


മണ്ണാർക്കാട് /  :  മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ നേതാക്കൾ സമരത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement