വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്ത് ജപ്തി നടപടി നേരിട്ട യുവ ഡോക്ടർ ബ്ലസി തോമസിന് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിയമനം ലഭിച്ചു.

10-07-2020 - 01:44 am


കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  :  പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത് പ്രാദേശിക വാർത്ത നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement