യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് പുന്നയില്‍ നൗഷാദിന്റെ ഒന്നാം രക്തസാക്ഷിത്വദിനം ആചരിച്ചു.

01-08-2020 - 08:30 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് പുന്നയില്‍ നൗഷാദിന്റെ ഒന്നാം രക്തസാക്ഷിത്വദിനം ആചരിച്ചു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement