അരിയൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കോട്ടോപ്പാടം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയുമായി സഹകരിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

21-08-2020 - 09:35 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  ബാങ്ക് പ്രസി ടി.എ സിദ്ധിക്ക് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement