സ്വന്തമായൊരു ഭവനം എന്ന അംഗപരിമിതനായ ബാബുവിൻ്റെ സ്വപ്നം സാഫല്യമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കിസാൻ സഭ.

07-09-2020 - 10:46 am


കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  :  ഭവനത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ കിസാൻസഭ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ചാമുണ്ണി നിർവ്വഹിച്ചു


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement