പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഷീറ്റിനു കീഴിൽ അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന ചെത്തല്ലൂർ യുപി സ്കൂളിലെ ശ്രേയസിനും ശ്രേയക്കുമുള്ള ഭവനമൊരുങ്ങുന്നത് അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയിൽ.

07-09-2020 - 11:04 am


ചെത്തല്ലൂർ  :  താൽകാലിക ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽദാനം അധ്യാപക ദിനത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി വി.സി കബീർ നിർവ്വഹിച്ചു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement