നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതയാത്രക്ക് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി യുടെ പ്രതിഷേധ സംഗമം.

25-09-2020 - 07:47 pm


കാരാകുർശ്ശി  :  നിരഞ്ജൻ റോഡ് അവഗണനക്കെതിരെ BJP പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി. പ്രതിഷേധം പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് BJP യുടെയും വിവിധ മോർച്ചകളുടെയും ചുമതലയുള്ളവർ മാത്രം പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടായിരുന്നു . കാരാകുറുശ്ശി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്ര


post

ി.രാധാക്യഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ശ്രി. എ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .കോങ്ങാട് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രി .പി .ജയരാജ് മാസ്റ്റർ ,മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി. കൃഷ്ണദാസ് എ , മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി.വിജയൻ, മഹിള മോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ കുടിയായ ശ്രീ. സ്നേഹ രാമകൃഷ്ണൻ ,കർഷക മോർച്ച മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ശ്രി. ബാബു കരുവാൻ പുഴ , മഹിള മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി. കെ.വി രമ ടീച്ചർ, യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി.അനൂപ് ,കർഷക മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി.പി.ഹരിദാ

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement

്രീ. സ്നേഹ രാമകൃഷ്ണൻ ,കർഷക മോർച്ച മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ശ്രി. ബാബു കരുവാൻ പുഴ , മഹിള മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി. കെ.വി രമ ടീച്ചർ, യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി.അനൂപ് ,കർഷക മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി.പി.ഹരിദാസ് ,പട്ടികജാതി മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി. സുന്ദരൻ , സുധ ടീച്ചർ ,ബാബു അയ്യപ്പൻകാവിൽ, ജയപ്രകാശ് , അനൂപ് ടി , ബ്രിജേഷ്, വിജയൻ മലയിൽ ,ശിവശങ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി .