കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി പി. ഹരിഗോവിന്ദന് അനുമോദനവും, വിരമിച്ച ആദ്യാപകർക്ക് യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ച് KPSTA.

30-09-2020 - 10:53 am


മണ്ണാർക്കാട്  :  മണ്ണാർക്കാട് ജി.എം.യു.പി സ്കുളിൽ നടന്ന പരിപാടി എം.എൽ.എ N. ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement