കൈകൂലി ആരോപണം: വിശധീകരണവുമായി എം. കെ. സുബൈദ. നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ടി.കെ.ഫൈസൽ

20-10-2020 - 11:59 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  നഗരസഭക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം എടുപ്പുമായി ബദ്ധപ്പെട വിഷയത്തിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിനെതുടർന്നാണ് 'വിശധീകര നവുമായി. നഗരസഭാധ്യക്ഷ രംഗത്തെത്തിയത്


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement