ബേക്കേഴ്സ് ബിരിയാണി ഐറ്റംസുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമൊരുക്കി ബിബിസി ട്രേഡേഴ്സ് ആശുപത്രിപ്പടി മോഡേൺ പ്ലാസയിൽ

17-12-2020 - 10:10 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  ബേക്കേഴ്സ് ബിരിയാണി ഐറ്റംസുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമൊരുക്കി ബിബിസി ട്രേഡേഴ്സ് ആശുപത്രിപ്പടി മോഡേൺ പ്ലാസയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement