യു ഡി എഫിൻ്റെ കുത്തക പൊളിച്ചടുക്കി കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസി അഡ്വ കെ.മജീദിന് അട്ടിമറി വിജയം.

19-12-2020 - 10:27 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  യു ഡി എഫിൻ്റെ കുത്തക പൊളിച്ചടുക്കി കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസി അഡ്വ കെ.മജീദിന് അട്ടിമറി വിജയം.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement